2.3. Historiker, Sprachwissenschaftler und Geographen

Andreev Michail Stepanovitsh (1873-1948)

Lunin B. V.: Istoriografija obshtshestvennych nauk v Uzbekistane. Bio-bibliografitsheskie otsherki. Tashkent 1974 (pp. 88-95)

Bartol'd (Barthold) Vasilij Vladimirovitsh (Wilhelm) (1869-1930)

Akramov N. M.: Akademik V. V. Bartol'd. Dushanbe 1976

Bregel Yu.: Barthold. In: Enyclopaedia Iranica. Ed. by E. Yarshater. Vol. III. Costa Mesa 1989, pp. 830-832

Lunin B. V.: Istoriografija obshtshestvennych nauk v Uzbekistane. Bio-bibliografitsheskie otsherki. Tashkent 1974 (pp. 99-109)

Lunin B. V.: Zhizn' i dejatel'nost' akademika V. V. Bartol'da. Tashkent 1981

Petrushevskij I. P.: Akademik V. V. Bartol'd (biografitsheskaja spravka). In: Akademik V. V. Bartol'd. Sotshinenija. Moskva, t. I, 1963, pp. 14-21

Umnjakov I. I.: Bibliografija rabot o V. V. Bartol'de. In: Narody Azii i Afriki (Moskva), 1, 1970, pp. 211-215

Berg Lev Semenovitsh (1876-1950)

Murzaev E. M. (Murzaev E.): V dalekoj Azii. Otsherki po istorii izutshenija Srednej i Central'noj Azii v XIX-XX vekach. Moskva 1956 (L. S. Berg, pp. 190-206)

Bitshurin Nikita Jakovlevitsh (Jakinf =Hyacinth) (1777-1853)

Bitshurin N. Ja. (Iakinf): Sobranie svedenij o narodach, obitavshich v Srednej Azii v drevnie vremena. I-II. Moskva, Leningrad 1950

Bitshurin N. Ja. (Iakinf): Srednjaja Azija i Vostotshnyj Turkestan. (Teilw. Neudruck nach: Sobranie svedenij o narodach, obitavshich v Srednej Azii v drevnie vremena. II, Moskva, Leningrad 1950). Almaty 1997

Krämer W.: Die Entdeckung und Erforschung der Erde. Mit einem ABC der Entdecker und Forscher. (4. Aufl.). Leipzig 1967 (p. 216)

Chavannes Edouard (1865-1918)

Bartol'd V. V.: Eduard Shavann. Nekrolog. In: Bartol'd V. V.: Raboty po istorii vostokovedenija. Moskva 1977 (=Akademik V. V. Bartol'd. Sotshinenija, t. IX), pp. 629-641

Grigor'ev Vasilij Vasil'evitsh (1816-1881)

Lunin B. V.: Istoriografija obshtshestvennych nauk v Uzbekistane. Bio-bibliografitsheskie otsherki. Tashkent 1974 (pp. 149-155)

Gumilev Lev Nikolaevitsh (geb. 1912)

Istorik, geograf, etnolog. In: Vestnik Leningradskogo Universiteta. Geologija, geografija (Leningrad), 4, 1972, pp. 166-167

Marquart (Markwart) Josef (1864-1930)

Bartol'd V. V.: Pamjati Iosifa Markvarta. 1864-1930. In: Bartol'd V. V.: Raboty po istorii vostokovedenija. Moskva 1977 (=Akademik V. V. Bartol'd. Sotshinenija, t. IX), pp. 779-788

Schaeder H. H. Vorwort des Herausgebers (=Würdigung Markwarts). Schriftenverzeichnis von Josef Markwart. In: Markwart J.: Wehrot und Arang. Hrsg. v. H. H. Schaeder. Leiden 1938, pp. 13*-52*, 53*-61*

Ritter Carl (1779-1859)

Carl Ritter. Werk und Wirkungen. Beiträge eines Symposiums im 200. Geburtsjahr des Gelehrten, Quedlinburg, DDR. Gotha 1983 (=Wiss. Abh. d. Geographischen Gesellschaft d. DDR, Bd. 16)

Zögner L.: Carl Ritter in seiner Zeit. 1779-1859. Ausstellung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin. Berlin 1979

Rozen Viktor Romanovitsh (1849-1908)

Lunin B. V.: Istoriografija obshtshestvennych nauk v Uzbekistane. Bio-bibliografitsheskie otsherki. Tashkent 1974 (pp. 310-317)

Salemann Carl Hermann (Zaleman Karl Germanovitsh) (1849-1916)

Bartol'd V. V.: Karl Germanovitsh Zaleman. 1849-1916. In: Bartol'd V. V.: Raboty po istorii vostokovedenija. Moskva 1977 (=Akademik V. V. Bartol'd. Sotshinenija, t. IX), pp. 599-618

Lunin B. V.: Istoriografija obshtshestvennych nauk v Uzbekistane. Bio-bibliografitsheskie otsherki. Tashkent 1974 (pp. 175-180)

Semenov Aleksandr Aleksandrovitsh (1873-1958)

Lunin B. V.: Istoriografija obshtshestvennych nauk v Uzbekistane. Bio-bibliografitsheskie otsherki. Tashkent 1974 (pp. 338-345)

Thomsen Vilhelm (1842-1927)

Bartol'd V. V.: Tomsen i istorija Srednej Azii. In: Bartol'd V. V.: Raboty po istorii vostokovedenija. Moskva 1977 (=Akademik V. V. Bartol'd. Sotshinenija, t. IX), pp. 757-764

Bröndal V.: L'oeuvre de Vilhelm Thomsen. In: Acta Philologica Scandinavica, 1927, pp. 289-318

Schaeder H. H.: Vilhelm Thomsen. 25. Januar 1842 - 13. Mai 1927. Ein Nachruf. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 81 (NF 6), 1927, pp. 278-283

2.4. Archäologen (bes. russisch-sowjetische)

Ambroz Anatolij Konstantinovitsh (1929-1985)

Darkevitsh V. P. - Pletneva S. A.: Pamjati Anatolija Konstantinovitsha Ambroza. In: SA, 2, 1986, pp. 284-287

Artamonov Michail Illarionovitsh (1898-1972)

Artamonov Michail Illarionovitsh. In: SA, 2, 1973, pp. 322-323

Klejn L. S.: K semidesjatiletiju M. I. Artamonova. In: SA, 4, 1968, pp. 151-156

Klejn L. S.: Das Phänomen der sowjetischen Archäologie. Geschichte, Schulen, Protagonisten. A. d. Russ. v. D. Schorkowitz. Frankfurt a.M. (usw.) 1997 (=Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, Bd. 6)

Pamjati Michaila Illarionovitsha Artamonova. In: Archeologitsheskij sbornik. Gosudarstvennyj Ermitazh (Leningrad), 18, 1977, pp. 3-4

Bernshtam Aleksandr Natanovitsh (1910-1956)

Dluzhnevskaja G. V.: Materialy A. N. Bernshtama v sobranii fotoarchiva Instituta istorii material'noj kul'tury (Sankt-Peterburg). In: Iz istorii i archeologii drevnego Tjan'-Shanja. Otv. redaktory K. I. Tashbaeva, D. F. Vinnik, L. M. Vedutova. Bishkek 1995, pp. 231-239

Gorbunova N. G.: A. N. Bernshtam - issledovatel' drevnich kul'tur Srednej Azii. In: Iz istorii i archeologii drevnego Tjan'-Shanja. Otv. redaktory K. I. Tashbaeva, D. F. Vinnik, L. M. Vedutova. Bishkek 1995, pp. 5-12

Kozhobekov M.: Materialy A. N. Bernshtama v otdele rukopisej i publikacii A. N. Kirgizskoj SSR. In: Iz istorii i archeologii drevnego Tjan'-Shanja. Otv. redaktory K. I. Tashbaeva, D. F. Vinnik, L. M. Vedutova. Bishkek 1995, pp. 223-231

Zadneprovskij Ju. A.: Aleksandr Natanovitsh Bernshtam. In: KSIA, 80, 1960, pp. 5-16

Zadneprovskij Ju. A. - Podol'skij A. G.: Aleksandr Natanovitsh Bernshtam. K 70-letiju so dnja ego rozhdenija. In: Narody Azii i Afriki (Moskva), 2, 1981, pp. 161-168

D'jakonov Michail Michajlovitsh (1907-1954)

Pevzner S. B. - Bretanickij L. S.: Michail Michajlovitsh D'jakonov (1907-1954). In: Narody Azii i Afriki (Moskva), 1, 1981, pp. 130-138

Gajdukevitsh Viktor Francevitsh (1904-1966)

Gratsh N. L.: V. F. Gajdukevitsh (1904-1966). In: Soobshtshenija Gosudarstvennogo Ermitazha, 29, 1968, pp. 85-96

Viktor Francevitsh Gajdukevitsh. In: KSIA, 116, 1969, pp. 3-10

Ghirshman Roman (1895-1979)

Amiet P.: Roman Ghirshman (1895-1979). In: Archiv für Orientforschung (Horn), 28, 1981-1982, pp. 273-274

Staviskij B. Ja.: Pamjati Romana Girshmana (1895-1979). In: Narody Azii i Afriki (Moskva), 6, 1980, pp. 243-244

Gratsh A. D.

D'jakonova V. P. - Savinov D. G.: A. D. Gratsh - issledovatel' Central'noj Azii. In: Kratkoe soderzhanie dokladov Sredneaziatsko-Kavkazskich tshtenij. Leningrad 1981, pp. 28-35

Grakov Boris Nikolaevitsh (1899-1970)

B. N. Grakov. In: SA, 2, 1971, pp. 309-311

Klejn L. S.: Das Phänomen der sowjetischen Archäologie. Geschichte, Schulen, Protagonisten. A. d. Russ. v. D. Schorkowitz. Frankfurt a.M. (usw.) 1997 (=Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, Bd. 6)

Meljukova A. I. - Smirnov K. F. - Shelov D. B.: K 70-letiju B. N. Grakova. In: SA, 4, 1969, pp. 112-116

Grjaznov Michail Petrovitsh (1902-1984)

Avanesova N. A. - Kyzlasov L. R.: Pamjati Michaila Petrovitsha Grjaznova. In: SA, 4, 1985, pp. 277-283 (mit Bibliographie)

Klejn L. S.: Das Phänomen der sowjetischen Archäologie. Geschichte, Schulen, Protagonisten. A. d. Russ. v. D. Schorkowitz. Frankfurt a.M. (usw.) 1997 (=Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, Bd. 6)

Masson V. M. (ed.): Severnaja Evrazija ot drevnosti do srednevekov'ja. Tezisy konferencii k 90-letiju so dnja rozhdenija Michaila Petrovitsha Grjaznova. Otv. redaktor: V. M. Masson. Sankt-Peterburg 1992 (=Archeologitsheskie izyskanija, vyp. 2) (enthält auf pp. 1-19 Würdigungen und biographische Skizzen Grjaznovs)

Grünwedel, Albert (1856-1935)

Waldschmidt E.: Albert Grünwedel +. In: In: Ostasiatische Zeitschrift, Jg. 21, NF 11, 1935, pp. 215-219

Il'inskaja Varvara Andreevna (1920-1979)

Pamjati Varvary Andreevny Il'inskoj. In: SA, 2, 1981, p. 317

Jakubovskij Aleksandr Jur'evitsh (1886-1953)

Negmatov N. N.: Istorija i archeologija Chorezma v trudach A. Ju. Jakubovskogo. In: Kul'tura i iskusstvo drevnego Chorezma. Redkollegija: M. A. Itina (u.a.). Moskva 1981, pp. 48-59

Kiselev Sergej Vladimirovitsh (1905-1962)

K 70-letiju so dnja rozhdenija S. V. Kiseleva. In: SA, 4, 1975, pp. 88-91

Klejn L. S.: Das Phänomen der sowjetischen Archäologie. Geschichte, Schulen, Protagonisten. A. d. Russ. v. D. Schorkowitz. Frankfurt a.M. (usw.) 1997 (=Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, Bd. 6)

Klemenc (Klementz) D. A. (1848-1914)

Devlet M. A.: D. A. Klemenc kak archeolog. In: Sovetskaja archeologija (Moskva), 1963, no. 4, 1963, pp. 3-9

Kyzlasov Leonid Romanovitsh (geb. 1924)

Suntshugashev Ja. I.: Leonid Romanovitsh Kyzlasov. (K 50-letiju so dnja rozhdenija). In: Utshennye zapiski. Chakasskij nautshno-issledovatel'skij institut jazyka, literatury i istorii (Abakan), vyp. 19, 1974, pp. 178-193

Le Qoq Albert von (1860-1930)

Le Coq A. v.: Auf Hellas Spuren in Ostturkistan. Berichte und Abenteuer der II. und III. deutschen Turfan-Expedition. Leipzig 1926

Le Coq A. v.: Von Land und Leuten in Ostturkistan. Berichte und Abenteuer der 4. deutschen Turfanexpedition (Repr.; Orig.ausg. Leipzig 1928). Leipzig 1982

Litvinskij B. Ja.: Trudy Al'berta fon-Lekoka po drevnej kul'ture Vostotshnogo Turkestana. In: Narody Azii i Afriki (Moskva), 1981, no. 4, pp. 187-193

Waldschmidt E.: Albert von Le Coq +. In: Ostasiatische Zeitschrift, Jg. 16, NF 6, 1930, pp. 145-149

Litvinskij Boris Anatol'evitsh (geb. 1923)

Iskandarov B. I. (ed.): Boris Anatol'evitsh Litvinskij. Dushanbe 1983 (=Materialy k bibliografii utshenych Tadzhikistana, vyp. 22)

Maksimenkov Gleb Alekseevitsh (1930-1986)

Savinov D. G. - Semenov V. A.: Pamjati Gleba Alekseevitsha Maksimenkova. In: SA, 3, 1988, p. 304

Mandel'shtam Anatolij Maksimilianovitsh (1920-1983)

Belenickij A. M. - Zadneprovskij Ju. A.: Pamjati Anatolija Maksimilianovitsha Mandel'shtama. In: SA, 4, 1983, p. 315

Masson Michail Evgen'evitsh (1897-1986)

Lunin B. V.: Pamjati Michaila Evgen'evitsha Massona. In: SA, 3, 1987, pp. 282-283

Okladnikov Aleksej Pavlovitsh (1908-1981)

Archipov N. D.: Lenskaja istoriko-archeologitsheskaja ekspedicija i sozdanie A. P. Okladnikovym drevnej istorii Jakutii (1940-1949 gg.). In: SA, 1, 1985, pp. 291-296

Boriskovskij P. I.: Aleksej Pavlovitsh Okladnikov. In: SA, 3, 1982, pp. 291-296

Klejn L. S.: Das Phänomen der sowjetischen Archäologie. Geschichte, Schulen, Protagonisten. A. d. Russ. v. D. Schorkowitz. Frankfurt a.M. (usw.) 1997 (=Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, Bd. 6)

Kyzlasov L. R.: K 70-letiju akad. A. P. Okladnikova. In: SA, 4, 1978, pp. 142-144

Laritshev V. E. (Laritschew W. E.): A. P. Okladnikow. Der Erforscher der urgeschichtlichen Kulturen Asiens zu seinem 50. Geburtstag. Übersetzt v. H. Pollems. s.l. (Irkutsk 1958, Gebiets-Museum für Heimatkunde, Irkutsk/Gesellschaft für die Verbreitung politischer und wissenschaftlicher Kenntnisse der RSFSR (Abteilung Irkutsk)) s.a.

Vasil'evskij R. S. - Finashin G. N. - Voroshilov N. G.: Aleksej Pavlovitsh Okladnikov. Moskva 1981 (=Materialy k biobibliografii utshenych SSSR. Ser. ist., vyp. 13)

Ol'denburg Sergej Fedorovitsh (1863-1934)

Skrjabin G. K. (ed.): Sergej Fedorovitsh Ol'denburg. Otv. red. G. K. Skrjabin. Moskva 1986

Nazirova N. N.: Ekspedicija S. F. Ol'denburga v Vostotshnyj Turkestan i Zapadnyj Kitaj (obzor archivnych materialov). In:Vostotshnyj Turkestan i Srednjaja Azija v sisteme kul'tur drevnego i srednevekovogo Vostoka. Pod redakciej B. A. Litvinskogo, Moskva 1986, pp. 24-34

D'jakonova N. V.: Shikshin. Materialy Pervoj Russkoj Turkestanskoj ekspedicii akademika S. F. Ol'denburga 1909-1910 gg. Moskva 1995 (=Akademik S. F. Ol'denburg. Russkaja Turkestanskaja ekspedicija 1909-1910, 1914-1915. Materialy i issledovanija)

Piotrovskij Boris Borisovitsh (1908-1990)

Aljanskij Ju. (Alyansky Y.): Boris Piotrovsky. The chief curatur of the Hermitage treasures. Moscow 1988

Gorbunova N. G. (u.a.): Boris Borisovitsh Piotrovskij (1908-1990). In: SA, 3, 1991, pp. 108-111

Klejn L. S.: Das Phänomen der sowjetischen Archäologie. Geschichte, Schulen, Protagonisten. A. d. Russ. v. D. Schorkowitz. Frankfurt a.M. (usw.) 1997 (=Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, Bd. 6)

Pugatshenkova Galina Anatol'evna (geb. 1915)

Pugatshenkova G. A.: Bibliografija nautshnych rabot Akademika Akademii nauk Uzbekskoj SSR, doktora iskusstvovedenija, professora Pugatshenkovoj Galiny Anatol'evny. Tashkent 1990

Rostovcev (Rostovtzeff) Michail Ivanovitsh (1870-1952)

Beyer J. M.: Ein neuer Rostovtzeff. Verschollene Untersuchungen wieder aufgetaucht. In: Antike Welt (Mainz), 25, 3, 1994, pp. 273-276

Christ K.: Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk führender Althistoriker. Darmstadt 1972

Welles C. B.: Bibliographie Michael Rostovtzeff. In: Historia, 5, 1956, pp. 358-381

Wes M. A.: Michael Rostovtzeff. Historian in exile. Russian roots in an American context. Stuttgart 1990 (=Historia. Einzelschriften, 65)

Rudenko Sergej Ivanovitsh (1885-1969)

Doluchanov P. M.: S. I. Rudenko. In: SA, 2, 1970, pp. 303-304

Gumilev L. N.: Sergej Ivanovitsh Rudenko. In: Izvestija Vsesojuznogo geografitsheskogo obshtshestva (Leningrad), 102, 1, 1970, pp.91-93

Klejn L. S.: Das Phänomen der sowjetischen Archäologie. Geschichte, Schulen, Protagonisten. A. d. Russ. v. D. Schorkowitz. Frankfurt a.M. (usw.) 1997 (=Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, Bd. 6)

Masson V. M. (Masson V.): S. I. Rudenko. In: Rudenko S. I.: Die Kultur der Hsiung-nu und die Hügelgräber von Noin-Ula. Übers. a. d. Russ. v. H. Pollems. Vorwort v. K. Jettmar. Bonn 1969 (=Antiquitas, Reihe 3 (Serie in 4to). Abhandlungen zur Vor- und Frühgeschichte, zur Klassischen und Provinzial-römischen Archäologie und zur Geschichte des Altertums, Bd. 7), pp. 1-3

Sinicyn Ivan Vasil'evitsh (1900-1972)

Sinicyn Ivan Vasil'evitsh. In: SA, 2, 1973, pp. 323-324

Shishkin Vasilij Afanas'evitsh (1894-1966)

Kutshkarov T.: Pamjati Vasilija Afanas'evitsha Shishkina. In: Istorija material'noj kul'tury Uzbekistana (Tashkent), 11, 1974, pp. 3-8

Lunin B. V.: V. A. Shishkin. In: SA, 2, 1967, p. 301

Smirnov Aleksej Petrovitsh (1899-1974)

Fedorov-Davydov G. A.: K 70-letiju A. P. Smirnova. In: SA, 4, 1969, pp. 117-119

Fedorov-Davydov G. A.: Smirnov Aleksej Petrovitsh. In: SA, 4, 1974, pp. 328-329

Smirnov Konstantin Fedorovitsh (1917-1980)

Meljukova A. I. - Moshkova M. G.: Pamjati Konstantina Fedorovitsha Smirnova. In: SA, 3, 1981, p. 319

Staviskij Boris Jakovlevitsh (geb. 1926)

Maslov K. I. - Gul'tshinski V. I.: Boris Jakovlevitsh Staviskij. Biobibliografitsheskij ukazatel'. Moskva 1997 (=Utshenye RGGU)

Staviskij B. Ja.: Tshetvert' veka na Kara-tepe. (Zapiski natshal'nika archeologitsheskoj ekspedicii). Tashkent 1986

Staviskij B. Ja.: Bibliografija petshatnych rabot doktora istoritsheskich nauk Boris Jakovlevitsha Staviskogo. Moskva 1986

Stein Marc Aurel (1862-1943)

Erdélyi I. (Erdeli I.): Aurel' Shtejn i ego issledovanija na Pamire. In: Strany i narody Vostoka (Moskva), XVI, 1975, pp. 292-295

Mirsky J.: Sir Aurel Stein. Archaeological explorer. Chicago, London 1977

Kotshergina N. P.: Aurel Stejn i ego issledovanija Vostotshnogo Turkestana. In: Vostotshnyj Turkestan i Srednjaja Azija. Istorija. Kul'tura. Svjazi. Pod redakciej B. A. Litvinskogo, Moskva 1984, pp. 188-200

Mode M.: Von Chinas Grenzen bis zum Euphrat. Marc Aurel Stein (1862-1943) - Orientalist, Archäologe, Forschungsreisender. In: Wissensch. Zeitschr. Univ. Halle, XXXVII, G, 1988, pp. 113-117

Walker A.: Aurel Stein. Pioneer of the Silk Road. London 1995

Terenozhkin Aleksej Ivanovitsh (1907-1981)

Anonymus: Aleksej Ivanovitsh Terenozhkin. In: SA, 3, 1982, pp.297-298

Tolstov Sergej Pavlovitsh (1907-1976)

Andrianov B. V.: Pamjati Sergeja Pavlovitsha Tolstova. In: Narody Azii i Afriki (Moskva), 3, 1977, pp. 244-246

Klejn L. S.: Das Phänomen der sowjetischen Archäologie. Geschichte, Schulen, Protagonisten. A. d. Russ. v. D. Schorkowitz. Frankfurt a.M. (usw.) 1997 (=Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, Bd. 6)

Spisok trudov S. P. Tolstova. In: Etnografija i archaeologija Srednej Azii. Moskva 1979, pp. 173-179

Zhdanko T. A. - Itina M. A.: Sergej Pavlovitsh Tolstov. In: Sovetskaja etnografija (Moskva), 2, 1977, pp. 3-14

Trinkler Emil (gest. 1931)

Gropp G.: Archäologische Funde aus Khotan, Chinesisch-Ostturkestan. Die Trinkler-Sammlung im Übersee-Museum, Bremen. Bremen 1974 (=Monographien der Wittheit zu Bremen, 11 (=Wiss. Ergebn. d. Dtsch. Zentralasien-Exped. 1927/28, Teil 3))

Veselovskij Nikolaj Ivanovitsh (1848-1918)

Bartol'd V. V.: Nikolaj Ivanovitsh Veselovskij. Nekrolog. In: Bartol'd V. V.: Raboty po istorii vostokovedenija. Moskva 1977 (=Akademik V. V. Bartol'd. Sotshinenija, t. IX), pp. 642-647

Bartol'd V. V.: N. I. Veselovskij kak issledovatel' Vostoka i istorik russkoj nauki. In: Bartol'd V. V.: Raboty po istorii vostokovedenija. Moskva 1977 (=Akademik V. V. Bartol'd. Sotshinenija, t. IX), pp. 648-664

Lunin B. V.: Istoriografija obshtshestvennych nauk v Uzbekistane. Bio-bibliografitsheskie otsherki. Tashkent 1974 (pp. 126-137)

Lunin B. V.: Srednjaja Azija v nautshnom nasledii otetshestvennogo vostokovedenija. Istoriografitsheskij otsherk. Tashkent 1979

Vjatkin Vasilij Lavrent'evitsh (1869-1932)

Lunin B. V.: Istoriografija obshtshestvennych nauk v Uzbekistane. Bio-bibliografitsheskie otsherki. Tashkent 1974 (pp. 138-145)

3. Geschichte der Entdeckungsreisen und Archäologie im Steppenraum Eurasiens unter besonderer Berücksichtigung der russischen Leistungen

Aalto P.: Skandinavier und Finnen in der Mongolei. In: Die Mongolen. Hrsg.: W. Heissig, C. C. Müller (Ausstellungskatalog Haus der Kunst München). München 1989, Bd. 2, pp. 95-100

Archeologitsheskie ekspedicii Gosudarstvennoj Akademii istorii material'noj kul'tury i Instituta archeologii Akademii nauk SSSR 1919-1956 gg. Ukazatel'. Moskva 1962

Bartol'd V. V. (Barthold W.): Die geographische und historische Erforschung des Orients mit besonderer Berücksichtigung der russischen Arbeiten. Leipzig 1913 (=Quellen und Forschungen zur Erd- und Kulturkunde, Bd. VIII)

Bartol'd V. V.: Raboty po istorii vostokovedenija. Moskva 1977 (=Akademik V. V. Bartol'd. Sotshinenija, t. IX)

Belokobyl'skij Ju. G.: Bronzovyj i rannij zheleznyj vek Juzhnoj Sibiri. Istorija idej i issledovanij XVIII - pervaja tret' XX v. Novosibirsk 1986

Berg L. S.: Geschichte der russischen geographischen Entdeckungen. Gesammelte Aufsätze. (Übersetzt v. R. Ulbrich). Leipzig 1954

Braginskij I. S. - Landa L. M. - Chalfin N. A. (Braginsky I. S. - Landa L. M. - Khalfin N. A.): Central Asia and Kazakhstan in Soviet original studies. Moscow 1968 (=Fifty years of Soviet Oriental studies (brief reviews))

Dabbs J. A.: History of the discovery and exploration of Chinese Turkestan. The Hague 1963 (=Central Asiatic Studies, VIII)

Donnert E.: Russische Forschungsreisen und Expeditionen im 18. Jahrhundert. In: Gesellschaft und Kultur Rußlands in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Teil 2: Literatur, Wissenschaft und Bildung. Hrsg. v. E. Donnert. Halle 1983 (=Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wissenschaftliche Beiträge, 1983, 21 (C 28). =Beiträge zur Geschichte der UdSSR, 6), pp. 70-98

Formozov A. A.: Otsherki po istorii russkoj archeologii. Moskva 1961

Frumkin G.: Archaeology in Soviet Central Asia. Leiden, Köln 1970 (=Handbuch der Orientalistik, 7. Abt., Bd. III, Abschn. 1)

Heissig W.: Frühe deutsche Berührungen mit der mongolischen Kultur und Geschichte. In: Die Mongolen. Hrsg.: W. Heissig, C. C. Müller (Ausstellungskatalog Haus der Kunst München). München 1989, Bd. 2, pp. 101-105

Jettmar K.: Geschichte der Archäologie in Sibirien und im Asiatischen Steppenraum. In: Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie (München), 5, 1983, pp. 187-226

Kljashtornyj S. G. - Kolesnikov A. A.: Vostotshnyj Turkestan glazami russkich puteshestvennikov (vtoraja polovina XIX v.). Alma-Ata 1988

Klejn L. S.: Das Phänomen der sowjetischen Archäologie. Geschichte, Schulen, Protagonisten. A. d. Russ. v. D. Schorkowitz. Frankfurt a.M. (usw.) 1997 (=Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel, Bd. 6)

Kossack G.: Geschichte und Aufgaben der archäologischen Erforschung Mittelasiens (sic!) an der Schwelle zur frühen Eisenzeit. In: Eurasia Antiqua, 1, 1995, pp. 15-43

Lincoln W. B.: Die Eroberung Sibiriens. Aus d. Amerikan. v. X. Osthelder u. B. Rullkötter. München, Zürich 1996

Litvinskij B. A.: Archaeology in Tadzhikistan under Soviet rule. In: East and West (Rome), vol. 18, 1968, pp. 125-146

Litvinskij B. A.: Neuere Forschungen zur Archäologie und alten Geschichte Mittelasiens. In: Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie (München), 4, 1982, pp. 27-64

Litvinskij B. Ja.: Istorija izutshenija. In: Vostotshnyj Turkestan v drevnosti i rannem srednevekov'e. Otsherki istorii. Pod redakciej S. L. Tichvinskogo, B. A. Litvinskogo, Moskva 1988, pp. 17-82

Lunin B. V.: Istoriografija obshtshestvennych nauk v Uzbekistane. Bio-bibliografitsheskie otsherki. Tashkent 1974

Masson V. M.: Archaeological study of Soviet Central Asia. Moscow 1968 (=Fifty years of Soviet Oriental studies (brief reviews))

Mongajt A. L.: Archeologija v SSSR. Moskva 1955

Murzaev E. M.: Geografitsheskie issledovanija Mongol'skoj Narodnoj Respubliki. Moskva, Leningrad 1948

Murzaev E. M.: Die Mongolische Volksrepublik. Physisch-geographische Beschreibung. Gotha 1954 (Geschichte der geographischen Erforschung, pp. 68-127)

Murzaev E. M. (Murzaev E.): V dalekoj Azii. Otsherki po istorii izutshenija Srednej i Central'noj Azii v XIX-XX vekach. Moskva 1956

Nekljudov S. J.: Russische Gelehrte in der Mongolei. In: Die Mongolen. Hrsg.: W. Heissig, C. C. Müller (Ausstellungskatalog Haus der Kunst München). München 1989, Bd. 2, pp. 89-94

Reichert F. E.: Begegnungen mit China. Die Entdeckung Ostasiens im Mittelalter. Sigmaringen 1992 (=Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, Bd. 15)

Ritter C.: Die Erdkunde von Asien. Band V. Drittes Buch. West Asien. Uebergang von Ost- nach West-Asien. Zweite stark vermehrte und umgearbeitete Ausgabe. Berlin 1837 (=Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte des Menschen, oder allgemeine vergleichende Geographie (...) von Carl Ritter (...), 7. Theil. 3. Buch. West-Asien)

Ritter C.: Die Erdkunde von Asien. Band II. Der Nord-Osten und der Süden von Hoch-Asien. Zweite stark vermehrte und umgearbeitete Ausgabe. Berlin 1833 (=Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte des Menschen, oder allgemeine vergleichende Geographie (...) von Carl Ritter (...), 3. Theil. 2. Buch. Asien. Band II)

Schmieder F.: Europa und die Fremden. Die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15. Jahrhundert. Sigmaringen 1994 (=Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, Bd. 16)

Staviskij B. Ja. - Bongard-Levin G. M. (Stavisky B. Y. - Bongard Levin G. M.): Central Asia in the Kushan period (archaeological studies by Soviet scholars). Moscow 1968

4. Halle und der Beginn der Kunde von den eurasischen Steppenvölkern

Babinger F.: Gottlieb Siegfried Bayer (1694-1738). Ein Beitrag zur Geschichte der morgenländischen Studien im 18. Jahrhundert. Inaugural-Dissertation (...) Universität München 1915. München 1915

Brentjes B.: Die Erstentdeckung der Tagarkultur. In: Iranica Antiqua (Gent), XXI, 1986, pp. 157-166

Brentjes B.: Daniel Gottlieb Messerschmidt - der Pionier der sibirischen Archäologie. In: Ural-Altaische Jahrbücher. Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher". Neue Folge. (Wiesbaden), Bd. 8, 1988, pp. 137-151

Brentjes B.: Daniel Gottlieb Messerschmidt - Ein Absolvent der hallischen Universität und ein Entdecker Sibiriens (1720-1727). In: From Alexander the Great to Kül Tegin. Ed. by J. Harmatta. (=Collection of the sources for the history of pre-Islamic Central Asia. Series I, vol. IV). Budapest 1990, pp. 145-213

Gmelin J. G. - Steller G. W. - Posselt D.: Die Große Nordische Expedition von 1733 bis 1743. Aus Berichten der Forschungsreisenden Johann Georg Gmelin und Georg Wilhelm Steller. Ausgewählt u. hrsg. v. D. Posselt. München 1990 (=Bibliothek des 18. Jahrhunderts)

Hintzsche W. - Nickol T. (ed.): Die Große Nordische Expedition. Georg Wilhelm Steller (1709-1746). Ein Lutheraner erforscht Sibirien und Alaska. (Ausstellungskatalog, Franckesche Stiftungen zu Halle). Gotha 1996 (=Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus russischen Archiven)

Messerschmidt D. G.: Forschungsreise durch Sibirien. Hrsg. v. E. Winter u. N. A. Figurovskij. Teil 1-5 (5 Bde.). Berlin 1962-1977 (=Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, Bd. VIII, Teil 1-5)

Raabe P.: Pietas Hallensis Universalis. Weltweite Beziehungen der Franckeschen Stiftungen im 18. Jahrhundert. (Ausstellungskatalog). Halle 1995 (=Katalog der Franckeschen Stiftungen, 2)

Winter E.: Halle als Ausgangspunkt der deutschen Rußlandkunde im 18. Jahrhundert. Berlin 1953 (=Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröff. des Instituts für Slawistik, Nr. 2)


April 1998. Ergänzte Fassung Juni 1998