Studienhilfe zur Archäologie Mittelasiens - Home Studienhilfe zur Archäologie Mittelasiens - Home
 

Übersicht
Home

   
Dokumentation Chorezm und die Region des Aral-Sees

Hauptveröffentlichungen
der Chorezmischen archäologisch-ethnographischen Expedition

Diese Expedition wurde von Sergej Pavloviç Tolstov (1907-1976) in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts als eines der innovativsten Projekte der russischen Mittelasienforschung etabliert.

Wichtige Fundkomplexe sind innerhalb der folgenden Publikationen rot hervorgehoben.


Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii

Materialy Chorezmskoj ekspedicii

Sonstige Monographien der ChAEE


Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii
tom I-XVI

Seitenanfang

I
Tolstov, S. P. - Zhdanko, T. A. <ed.>:
Archeologiçeskie i etnografiçeskie raboty Chorezmskoj ekspedicii 1945-1948. Pod redakciej S. P. Tolstova i T. A. Zhdanko. Moskva 1952 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 01)

II
Tolstov, S. P. - Zhdanko, T. A. <ed.>:
Archeologiçeskie i etnografiçeskie raboty Chorezmskoj ekspedicii 1949-1953. Pod redakciej S. P. Tolstova i T. A. Zhdanko. Moskva 1958 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 02)

III
<Ethnographischer Band: Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 04. Moskva 1958>

IV
Tolstov, S. P. - Vorob'eva, M. G. <ed.>:
Keramika Chorezma. Pod red. S. P. Tolstova i M. G. Vorob'evoj. Moskva 1959 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 04)

V
Tolstov, S. P. - Vajnberg, B. I. <ed.>:
Koj-Krylgan-kala - pamjatnik kul'tury drevnego Chorezma IV v.do n.e.-IV v.n.e. Otv. red. S. P. Tolstov, B. I. Vajnberg. Moskva 1967 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 05)

VI
Rapoport, Ju. A.:
Iz istorii religii drevnego Chorezma (ossuarii). Moskva 1971 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 06)

VII
Levina, L. M.:
Keramika nizhnej i srednej Syrdar'i v I tysjaçeletii n.e. Moskva 1971 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 07)

VIII
Višnevskaja, O. A.:
Kul'tura sakskich plemen nizov'ev Syrdar'i v VII-V vv. do n. e. po materialam Ujgaraka. Moskva 1973 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 08)

IX
Nerazik, E. E.:
Sel'skoe zhilišçe v Chorezme (I-XIV vv.). Iz istorii zhilišça i sem'i. Archaeologo-etnografiçeskie oçerki. Moskva 1976 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 09)

X
Itina, M. A.:
Istorija stepnych plemen juzhnogo Priaral'ja (II - nacalo I tysjaçeletija do n.e.). Moskva 1977 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 10)

XI
Itina, M. A. <ed.>:
Koçevniki na granicach Chorezma. Otv. red. M. A. Itina. Moskva 1979 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 11)

XII
Nerazik, E. E. - Rapoport, Ju. A. <ed.>:
Gorodišçe Toprak-kala (raskopki 1965-1975 gg.). Otv. red. E. E. Nerazik, Ju. A. Rapoport. Moskva 1981 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 12)

XIII
Vinogradov, A. V.:
Drevnie ochotniki i rybolovy sredneaziatskogo mezhdureç'ja. Moskva 1981 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 13)

XIV
Rapoport, Ju. A. - Nerazik, E. E. <ed.>:
Toprak-kala. Dvorec. Otv. redaktory: Ju. A. Rapoport, E. E. Nerazik. Moskva 1984 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 14)

XV
Vinogradov, A. V. - Itina, M. A. - Jablonskij, L. T.:
Drevnejšee naselenie nizovij Amudar'i. Archeologo-paleoantropologiçeskoe issledovanie. Moskva 1986 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 15)

XVI
Itina, M. A. <ed.>:
Drevnosti Juzhnogo Chorezma. Otv. red.: M. A. Itina. Moskva 1991 (=Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii, 16)


Materialy Chorezmskoj ekspedicii
vypusk 1-9

 Seitenanfang

1
Tolstov, S. P. - Vorob'eva, M. G. <ed.>:
Polevye issledovanija Chorezmskoj ekspedicii v 1954-1956 gg. Redaktory S. P. Tolstov i M. G. Vorob'eva. Moskva 1959 (=Materialy Chorezmskoj ekspedicii, vyp. 1)

2
Trofimova, T. A.:
Drevnee naselenie Chorezma po dannym paleoantropologii. Moskva 1959 (=Materialy Chorezmskoj ekspedicii, vyp. 2)

3
Tolstov, S. P. - Kes', A. S. <ed.>:
Nizov'ja Amu-Dar'i, Sarykamyš, Uzboj. Istorija formirovanija i zaselenija. Redaktory S. P. Tolstov i A. S. Kes'. Moskva 1960 (=Materialy Chorezmskoj ekspedicii, vyp. 3)

4
Tolstov, S. P. - Itina, M. A. <ed.>:
Polevye issledovanija Chorezmskoj ekspedicii v 1957 godu. Redaktory S. P. Tolstov i M. A. Itina. Moskva 1960 (=Materialy Chorezmskoj ekspedicii, vyp. 4)

5
Tolstov, S. P. <ed.>:
Mogil'nik bronzogovo veka Kokça 3. Otvetstvennyj redaktor S. P. Tolstov. Moskva 1961 (=Materialy Chorezmskoj ekspedicii, vyp. 5)

6
Tolstov, S. P. - Vinogradov, A. V. <ed.>:
Polevye issledovanija Chorezmskoj ekspedicii v 1958-1961 gg. I. Obšçij otcet. Pamjatniki pervobytnogo i antiçnogo vremeni. Redaktory S. P. Tolstov i A. V. Vinogradov. Moskva 1963 (=Materialy Chorezmskoj ekspedicii, vyp. 6)

7
Tolstov, S. P. - Nerazik, E. E. <ed.>:
Polevye issledovanija Chorezmskoj ekspedicii v 1958-1961 gg. II. Pamjatniki srednevekovogo vremeni. Etnografiçeskie raboty. Redaktory S. P. Tolstov i E. E. Nerazik. Moskva 1963 (=Materialy Chorezmskoj ekspedicii, vyp. 7)

8
Vinogradov, A. V.:
Neolitiçeskie pamjatniki Chorezma. Moskva 1968 (=Materialy Chorezmskoj ekspedicii, vyp. 8)

9
Vorob'eva, M. G.:
Dingil'dzhe. Usad'ba serediny I tysjaçeletija do n.e. v drevnem Chorezme. Moskva 1973 (=Materialy Chorezmskoj ekspedicii, vyp. 9)


Sonstige Monographien der ChAEE

 Seitenanfang

Andrianov, B. V.: Drevnie orositel'nye sistemy Priaral'ja (V svjazi s istoriej vozniknovenija i razvitija orošaemogo zemledelija). Moskva 1969

Dzhetyasarskaja kul'tura. Çast' 5. Moskva 1995 (=Nizov'ja Syrdar'i v drevnosti, vyp. V)

Itina, M. A. - Jablonskij, L. T.: Saki nizhnej Syrdar'i (po materialam mogil'nika Juzhnyj Tagisken). Moskva 1997

Itina, M. A. <u.a., ed.>: Kul'tura i iskusstvo drevnego Chorezma. Redkollegija: M. A. Itina (u.a.). Moskva 1981

Jablonskij, L. T.: Saki Juzhnogo Priaral'ja (archeologija i antropologija mogil'nikov). Moskva 1996

Jablonskij, L. T.: Nekropoli drevnego Chorezma. Archeologija i antropologija mogil'nikov. Moskva 1999

Levina, L. M.: Dzhetyasarskaja kul'tura. Çast' 3-4. Mogil'niki Altynasar 4. Moskva 1994 (=Nizov'ja Syrdar'i v drevnosti, vyp. IV)

Levina, L. M.: Etnokul'turnaja istorija vostoçnogo Priaral'ja. I tysjaçeletie do n. e. - I tysjaçeletie n. e. Moskva 1996

Nerazik, E. E.: Sel'skie poselenija afrigidskogo Chorezma (Po materialam Berkut-kalinskogo oazisa). Moskva 1966

Nerazik, E. E. <ed.>: Priaral'e v drevnosti i srednevekov'e. K 60-letiju Chorezmskoj archeologo-etnografiçeskoj ekspedicii. Otv. red. E. E. Nerazik. Moskva 1998

Rapoport, Ju. A. - Nerazik, E. E. - Levina, L. M.: V nizov'jach Oksa i Jaksarta. Obrazy drevnego Priaral'ja. Moskva 2000

Tolstov, S. P.: Drevnij Chorezm. Opyt istoriko-archeologiçeskogo issledovanija. Moskva 1948

Tolstov, S. P. <Tolstow, S. P.>: Auf den Spuren der altchoresmischen Kultur. Berlin 1953 (=Sowjetwissenschaft, Beiheft 14)

Tolstov, S. P.: Po drevnim del'tam Oksa i Jaksarta. Moskva 1962

Vajnberg, B. I.: Monety drevnego Chorezma. Moskva 1977

Vajnberg, B. I. <ed.>: Skotovody i zemledel'cy levoberezhnogo Chorezma (drevnost' i srednevekov'e). Otv. red. B. I. Vajnberg. 2. Moskva (2) 1992

Vajnberg, B. I. <ed.>: Dzhetyasarskaja kul'tura. Çast' 1. Sklepy. Otv. red. B. I. Vajnberg. Moskva 1993 (=Nizov'ja Syrdar'i v drevnosti, vyp. 2)

Vajnberg, B. I.: Etnogeografija Turana v drevnosti. VII v. do n. e. - VIII v. n. e. Moskva 1999

Vajnberg, B. I. - Levina, L. M.: Çirikrabatskaja kul'tura. Moskva 1993 (=Nizov'ja Syrdar'i v drevnosti, vyp. 1)

Vorob'eva, M. G. <ed.>: Novye otkrytija v Priaral'e (materialy k archeologiçeskoj karte). Otv. redaktor M. G. Vorob'eva. Vyp. 1. Moskva 1991

Vorob'eva, M. G. <ed.>: Novye otkrytija v Priaral'e (materialy k archeologiçeskoj karte). Otv. redaktor M. G. Vorob'eva. Vyp. 2. Moskva 1991

2004-01-01,  m.mode Seitenanfang